Globalgo!

Globalgo! är en vandringsled  i Nackas olika miljöer som bygger på FN's 17 globala mål. Jag har designat och tillverkat 17 stolpar som är utplacerade längst leden på 17 olika platser, en stolpe för varje mål. Stolparna är gjorda av armeringsjärn och fastgjutna i en betongplatta som är nergrävd. På toppen av varje glob sitter en QR-kod som leder till en app för vandringen. Läs mer: globalgo.nu