Jack Braun Thessing, konstsmed & designer

Jag har erfarenhet och kunskap inom det flesta material och hantverk, allt från möbeldesign till smycken. 

Jag arbetar på Brunells konstsmide och driver även egen verkstad i Bromma.


Globalgo! En vandringsled i Nacka genom FN's 17 globala mål.  

Bygger möbler, både i trä och metall. Jobbar gärna med återvunnet material. 

Designar eget men även efter beställning, främst i silver.

Diverse bruksföremål i olika material och design.